Бібліятэка

Святар-пакутнік Васіль (1885-1930)

Ізмайлаў Васіль Васільевіч, протаіярей

Нарадзіўся 4 чэрвеня 1885 года ў сям'і месьціча г. Вышні Валачок Цьвярской губерні і першапачаткова пражываў у цэнтральнай Расеі. Пасьля заканчэньня Цьвярской Духоўнай сэмінарыі, у 1905 годзе, паступіў у лік студэнтаў Санкт-Пецярбургзкай Духоўнай Акадэміі і праслухаў у ёй поўны курс навук.

Захаваўся акадэмічны дыплём Васіля Ізмайлава, які сьведчыць пра тое, што ў верасьні 1910 года ён атрымаў ступень кандыдата багаслоўя.

АРХІЎ (1999): РАДЫЁ СВАБОДА: Беларуская аўтакефалія

Сёньня мы закранем даволі спрэчнае пытаньне беларускай аўтакефаліі. Да абмяркаваньня гэтай тэмы з двух розных пунктаў погляду я запрасіў Мітрапаліта Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы Мікалая, клірыка Беларускага Экзархату Рускай Праваслаўнае Царквы, выкладчыка жыровіцкай Духоўнай Сэмінарыі айца Сяргея Гардуна, а таксама царкоўнага і грамадзкага дзеяча з ЗША Васіля Русака.

Літасць і сіла

 Нехта скардзіцца на словы, што я недзе сказаў аб прагрэсе. Я забыўся, пра што казаў, але ўпэўнены (як нейкі містэр Даглас у вершах, якія я таксама забыў), што словы мае былі пяшчотнымі і слушнымі.

Дакументальны фільм "Архімандрыт" тэлеканалу "Белсат" пра архім. Гаўрыіла Гібу са скіта Святыx Антонія і Феадосія ў Адрынкаx (Польшча). Рэж. Юрый Каліна

Тэлеканал "Белсат" прапануе чарговы фільм рэж. Юрыя Каліны пра жыццё Праваслаўнай Царквы ў Польшчы. Фільм "Архімандрыт" апавядае пра жыццёвы шлях архім. Гаўрыіла (Губы), настаяцеля скіта ў гонар свсв. Антонія і Феадосія Пячэрскіх у Адрынках (Гаўнаўскі павет, Падляскае ваяводства, Польшча, Беластоцка-Гданьская епархія Праваслаўнай Царквы ў Польшчы).

Курская анамалія

Каб не ўводзіць людзей у зман, скажу зразу, што гэта не тая анамалія, якая знаходзіцца ў нетрах Курскай зямлі, якую даследуюць прафесары.

Не, не тая.

Праўда, і гэтая анамалія таксама курская, але зусім іншага парадку. Выявілася яна так.

Леонтий Карпович. Жизнь и творчество.

Книга посвящена Жизни и творчеству «Виленского 3латоуста» начапа ХVІІ в., известного церковно-общественного деятеля, исповедника, казнодея, богослова, создателя и первого архимандрита Виленского братского Свято-Духова монастыря Леонтия (Лонгина Федоровича?) Карповича.

Христианские корни современного права

Книга представляет собой исследование, посвященное библейским истокам современного права. Рассмотрены основные права человека — естественно-правовые нормы, представленные в Библии начиная с дней творения и действующие в течение всех библейских событий. Право на жизнь, свобода личности, свобода слова, право на семью, на труд, па собственность рассмотрены как человекообразующие свойства, предусмотренные в божественном творении, и осмысляются в их духовном аспекте.

Православие. Христианство. Демократия

Одной из главных причин неудачи демократии в России является ее безосновность, неукорененность в российском контексте, отсутствие какой-либо ее связи как с религиозностью, так и с традицией политической культуры. Достижения русской философско-религиозной социальной мысли (В. С. Соловьев, прот. С. Булгаков, С. Л. Франк и др.) так и не вошли ни в общественное, ни в церковное сознание.

Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа. Частка 2. 2009

УДК 27(476)(08)

ББК 86.37

Х 95

Рэдакцыйная калегія:

Э.С. Ярмусік, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

С.В. Марозава, доктар гістарычных навук, прафесар;

С.У. Сілава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Рэцэнзенты:

В. У. Галубовіч, кандыдат гістарычных наву, дацэнт;

Г. У. Васюк, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа :

Х 95 зб. навук. арт. : у 2 ч. Ч. 2 / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: Э.С. Ярмусік [і інш.]. - Гродна : ГрДУ, 2009. - 349 с.

Размышления с Евангелием в руках. - Москва, Путь, 1997

Служба святителю Кириллу, епископу Туровскому

Месяца априлиа в 28-й день

СЛУЖБА

иже во святых отцу нашему Кириллу, епископу Туровскому

НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНИ

На Господи воззвах: стихиры, глас 8:

Отче наш Кирилле богомудре, / от юности Божественному учению прилежал еси, / и плоды достойны Христу Царю принесл еси, / Темже преукрашен славы венцем // возшел еси в небесныя обители.

Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа. Частка 1. 2009

УДК 27(476)(08)

ББК 86.37

Х 95

Рэдакцыйная калегія:

С.В. Марозава, доктар гістарычных навук, прафесар;

Э.С. Ярмусік, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

С.У. Сілава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Рэцэнзенты:

В. У. Галубовіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Г. У. Васюк, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт. : у 2 ч. Ч. 1 / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: С.В. Марозава [і інш.]. - Гродна : ГрДУ, 2009. - 385 с.

ISBN

Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа. 2008

УДК 27(476)

ББК 86.37

Х 95

Рэдакцыйная калегія:

С.В. Марозава, доктар гістарычных навук, прафесар;

Э.С. Ярмусік, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

С.У. Сілава, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Рэцэнзенты:

доктар гістарычных навук, прафесар Д. У. Караў;

кандыдат гістарычных навук І. Г. Ганчарук.

Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, ГрДУ імя Я. Купалы, Ін-т гіст. НАНБ; рэдкал.: С.В. Марозава [і інш.]. - Гродна : ГрДУ, 2008. - 503 с.

Старонкі